Haliç Üniversitesi

TALASEMİ TAŞIYICILIĞI NEDİR?
Talasemi taşıyıcıları hasta değildir. Ancak bazılarında hafif bir kansızlık olabilir. Talasemi taşıyıcılarının büyük bir çoğunluğu bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler; ancak talasemi majörlü bir çocuk sahibi olduklarında ya da özel kan testini (Hemoglobin Elektroforez) yaptırdıklarında öğrenirler. Talasemi taşıyıcılığı, ebeveynlerden çocuklara geçebilir, kalıtsaldır ve yaşam boyu da devam eder.

TALASEMİ TAŞIYICISI OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?
Hemoglobin Elektroforez adı verilen özel bir kan testi ile taşıyıcı olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Günümüzde, HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi Yöntemi) adı verilen elektroforez yöntemi ile sadece 6.5 dakikada taşıyıcı olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

TALASEMİ TAŞIYICISI İSENİZ BUNUN SONUÇLARI NE OLABİLİR?
Talasemi taşıyıcısı olduğunuzu bilmeniz önemlidir. Çünkü; Eğer talasemi taşıyıcısı iseniz hafif derecede kansızlığınız olabilir. Bu kansızlık hatalı olarak diğer anemi (kansızlık) nedenleri ile özellikle demir eksikliği anemisi ile karıştırılabilir. Taşıyıcılara demir eksikliği sanılarak demir tedavisi yapılabilir. Bu tedavi vücut demirini arttırarak zararlı etki yapabilir. Eğer, kanda demir seviyesinin ölçülmesiyle saptanmış bir demir eksikliği anemisi yoksa demir ilaçları almak gereksizdir.

Ebeveynlerden her ikisi de talasemi taşıyıcısı iseler çok ciddi bir kan hastalığı olan Talasemi Majör'lü çocuk sahibi olabilirler.

TALASEMİ TAŞIYICILIĞI ANNE VE BABADAN ÇOCUKLARA NASIL GEÇER?
Her iki ebeveyninde beta genleri sağlıklı ise doğacak bütün çocuklarının kanları (Hb A) normal düzeyde yapılacaktır. Hiçbir zaman talasemi hastası ve talasemi taşıyıcısı çocukları olmayacaktır.

Ebeveynlerden birinin beta genlerinden biri sağlıklı diğeri bozuk (talasemi taşıyıcısı) diğer ebeveynin ise beta genlerinin her ikisi de normal olursa (sağlıklı ebeveyn) bu kişilerin doğacak çocuklarının;

Her iki ebeveynin de iki beta geninden biri bozuk ise (her ikisi de talasemi taşıyıcısı) dünya' ya gelecek çocuklarının;

% 25'i talasemi hastası,
% 50'si talasemi taşıyıcısı,
% 25'i sağlıklı olacaklardır.
(4 Çocuktan 1 hasta, 2 taşıyıcı, 1sağlam)

Ancak, bu sayılar matematiksel olup gerçek hayatta iki talasemi taşıyıcısının evlenmesi sonucu kadının her gebe kalışında talasemi hastası çocuk doğurma olasılığı vardır!!!.

TALASEMİ TAŞIYICILIK TESTİNİ NE ZAMAN YAPTIRMALISINIZ?
Evlenmek ve bebek sahibi olmak isteyen bütün çiftlerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak Hemoglobin Elektroforez testini yaptırmaları gerekir.

TALASEMİ TAŞIYICILIĞINI SAPTAMAK İÇİN TEST NEREDE YAPILIR?
Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Talasemi Önleme Ünitesine başvurursanız size HPLC yöntemi ile elektroforez yapılarak sadece 6.5 dakika içinde taşıyıcılık durumu belirlenir.